COMPLETE DESIGNING/ KOMPLETNE PROJEKTOWANIE:

1. INDUSTRIAL BUILDINGS/BUDYNKI PRZEMYSŁOWE

2. CHEMICAL PLANTS/INSTALACJE CHEMICZNE

3. TECHNOLOGICAL PLANTS : COMPRESSED AIR, GAS, TECHNICAL OXYGENE OR NITROGENE INSTALLATIONS/TECHNOLOGICZNE INSTALACJE: SPRĘŻONE 

    POWIETRZE, GAZ, TECHNICZNY TLEN LUB AZOT

4. WAREHOUSES AND PRODUCTION AREAS/ MAGAZYNY I STREFY PRODUKCYJNE

5. WASTE WATER TREATMENT PLANTS/ OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

 CONSTRUCTION

1. ALL TYPES OF INDUSTRIAL BUILDINGS/ WSZYSTKIE TYPY BUDYNKÓW PRZEMYSŁOWYCH

2. ALL TYPES OF CHEMICAL PLANTS/ WSZYSTKIE TYPY INSTALACJI CHEMICZNYCH

3. ELECTRICAL INSTALLATIONS/ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4. PROTECTION AGAINST CORROSION FOR CONCRETE AND STEEL STRUCTURES/ OCHRONA PRZED KOROZJĄ

SPECIALS / DODATKOWO

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI  DO REJESTRACJI W UDT DLA URZĄDZEŃ I INSTALACJI/ PREPARING DOCUMENTATION FOR REGISTRATION AT UDT FOR EQUIPMENT AND INSTALLATIONS

WYKONANIE DOKUMENTACJ REJESTRACYJNEJ PUNKTÓW PRZEŁADUNKOWYCH W TDT/ PREPARING DOCUMENTATION FOR REGISTRATION LOADING/ UNLOADING POINTS AT TDT