O nas           ABOUT US

Our company was established in 2005 by team of Engineers strongly connected with chemical industry and construtions.
We cooperate with sub contractors who are experienced at constructions of chemical plants and industrial buildings. Our company employs high qualified managers and designers. Our team is able to prepare design and receive all formal documents which are necessary to finalize project like: building permit, UDT and TDT approvals, expert opinions or occupancy permit for ready made buildings. We dispose project managers and construction managers who can perfectly organizze construction site and realziation of whole project.
Nasza spólka utworzona w 2005 roku przez zespół inżynierów mocno związanych z przemysłem chemicznym i budownictwem.
Współpracujemy z podwykonawcami którzy są doświadczeni w budowie instalacji chemicznych i budynków przemysłowych.Nasza firma zatrudnia wysoko kwalifikowanych menadżerów i projektantów. Nasz zespół jest w stanie przygotować projekty i uzyskać wszystkie formalne dokumenty niezbędne do finalizacji przedsięwzięcia takie, jak: pozwolenia na budowę, uzgodnienia UDT i TDT, ekspertyzy  a także pozwolenia na użytkowanie po wybudowaniu obiektu. Dysponujemy menadżerami projektu i kierownikami budowy, którzy perfekcyjnie mogą zorganizować budowę i realizację całości zamierzenia.


NASI KLIENCI / OUR CUSTOMERS:  WHIRLPOOL, CARGILL, GOODMAN INTERNATIONAL, HAMILTON SUNDSTRAND, KINGSPAN, GS ENGINEERING &CONSTRUCTION, SKC, LG DISPLAY, DONG SEO, TESCOMA, PCC ROKITA, REINER