OUR MAIN TASK IS SUPPORTING FOREIGN COMPANIES AT REALIZATION THEIR INDUSTRIAL INVESTMENTS IN POLAND.
PRP TECHNOCHEM IS READY TO MANAGE PROJECTS FROM INITIAL CONCEPTION TO COMPLETE REALIZATION.
SINCE 2005 WE CONSTRUCTED FOUR COMPLETE FACTORIES, THREE LARGE INDUSTRIAL WAREHOUSES AND TEN CHEMICAL INSTALLATIONS FOR INVESTORS FROM USA,KOREA,GREAT BRITAIN,RUSSIA AND ITALY.
Naszym głównym zadaniem jest wspieranie zagranicznych firm przy realizacji inwestycji przemysłowych w Polsce.
PRP TECHNOCHEM jest vgotowe do zarządzania projektem od koncepcji wstępnej po kompletną realizację.
Od 2005 wybudowaliśmy cztery kompletne fabryki, trzy duże magazyny przemysłowe i dziesięć instalacji chemicznych dla inwestorów z USA, Korei, Wielkiej Brytanii, Rosji i Włoch.